ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΑΦΜ : 094137723

ΔΟΥ : Α' KΑBΑΛΑΣ

ΚΑBΑΛΑ