Επικοινωνία

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.

BOTΣH 2 & EPYΘPOY ΣTΑYPOY ΚΑBΑΛΑ 654 03

Τηλ : 2510-830862

FAX : 2510-620830

Email : gfseaspath@gmail.com